Our website is set to allow the use of cookies. For more information click here. If you are happy with cookies please click 'Proceed' or simply continue browsing.

Select a localised edition of our website

How to dispose of property in a trust fund?

Taylor Wessing Prague organized a seminar for members of the Czech Business Club on the topic of “How to dispose of property in a trust fund”.

Jak nakládat s majetkem ve svěřenském fondu?

Mezinárodní advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti uspořádala pro členy Czech Business Clubu seminář o tom, jak nakládat s majetkem ve svěřenském fondu. Přítomní podnikatelé se tak dozvěděli, za jakým účelem a jak lze takový fond zřídit, či jaké jsou jeho výhody. Svěřenské fondy lze využít například pro vyčlenění majetku ve prospěch konkrétní činnosti či osoby, jako formu investice či správy společnosti, dále jako rentu pro případ úrazu či na ochranu peněz z dědictví a v dalších oblastech.

Seminář pro členy Czech Business Clubu, mezi které patří například společnosti z oboru financí, reklamy, průmyslu, práva či poradenství apod., včetně kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti, vedl JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát s dvacetiletou praxí a partner TaylorWessing e|n|w|c advokáti. Majitele a ředitele firem seznámil s tím, co to vlastně svěřenský fond je a jak mohou tento nástroj, který do našeho právního řádu zakotvil v lednu 2014 nový občanský zákoník, nejlépe využít pro správu majetkových aktiv.

V čem tedy spočívá podstata fondu? Svěřenský fond neboli trust je označení zvláštní struktury práv k vyčleněnému majetku a jeho správy svěřenským správcem, jehož podstata tkví ve vyčlenění majetku jeho zakladatelem. Fond nemá vlastní právní osobnost, nemůže tedy vlastnit majetek, vystupovat v právních vztazích, žalovat ani být žalován. Veškerá jednání ohledně svěřenského fondu a majetku v něm tak činí jeho správce, a to vlastním jménem, avšak na účet fondu. Svěřenský fond ale není ani věc, takže „jeho“ majetek nemá vlastníka. Nepatří ani zakladateli, správci či tzv. obmyšlenému, tedy osobě, které má být ze svěřenského fondu plněno. Svěřenské fondy se svou podstatou blíží nadacím, na rozdíl od nich však nejsou právnickou osobou a mohou být zřízeny i za jiným než veřejně prospěšným či dobročinným účelem. Svěřenský fond lze zřídit k soukromým účelům, třeba k ochraně a dlouhodobé správě rodinného majetku, nebo k veřejnému účelu, například na podporu nemocnice, výzkumného centra, atd. Vlastnictví fondu je anonymní a nezapisuje se do žádného veřejného registru, proto od začátku zavedení tohoto institutu panují obavy, aby nebyl zneužíván pro praní špinavých peněz či daňové úniky.

„Potěšilo mě, že účastníci semináře byli v oblasti svěřenských fondů velice dobře informováni a někteří s nimi již měli praktické zkušenosti, kterými přispěli do diskuze. Nesouhlasili například s tím, že si finanční úřad může vyžádat údaje o zakladateli či obmyšleném, přestože se nejedná o veřejné informace, které jsou právě účelně skryty, například z důvodu ochrany nezletilých dětí, nebo že by se mělo jednat o výhodný prostor pro praní špinavých peněz, jak se o tom často hovoří. Fondy považují za vhodný prostředek pro dlouhodobou správu svého majetku, a především pro zaopatření svých potomků v budoucnosti,“ říká Aleš Linhart.

„Velice si vážíme toho, že advokátní kancelář TaylorWessing patří mezi naše významné partnery, neboť odborné semináře pod jejím vedením bývají pro ostatní členy klubu vždy přínosem a o to nám jde v našem společném počínání především. Czech Business Club je prostor pro zajímavá setkání, inspiraci, sdílení zážitků a nové poznání, proto v něm cenné rady odborníků z TaylorWessing budou vždy mít své místo,“ uvádí Romana Šedá, prezidentka Czech Business Clubu.

${expertFirstname} ${expertSurname}

${expertPracticearea}
${expertJobtitle} | ${expertOffice}

{{if expertProfileimage!="99999999"}}
{{/if}}
${expertTelephone}
${expertFax}
{{if expertMobile!=""}}
${expertMobile}
{{/if}}

Next Event

${date}

${name}

${city}