Our website is set to allow the use of cookies. For more information click here. If you are happy with cookies please click 'Proceed' or simply continue browsing.

Select a localised edition of our website

The GDPR and internet shops in practice / third parties

Taylor Wessing has been working intensively on the GDPR for more than a year. A number of queries have been reported in connection with its implementation as regards online shopping. Simply by browsing an e-shop via your mobile phone or computer, you have already provided them with valuable information about your preferences, even without making a purchase. The collection of such information is used to display so-called personalised ads, and sent not only to the e-shop but also to other entities with which the e-shop collects personal data. Guidance in this area is offered by Karin Pomaizlová, a partner of Taylor Wessing Prague.

For more information please read the press release "The GDPR and internet shops in practice".


GDPR a praxe internetových obchodů / třetí osoba

Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing se věnuje problematice GDPR intenzivně již více jak rok. V současné době zaznamenala množství dotazů v souvislosti s jeho implementací do praxe internetových obchodů. Aniž by totiž zájemce o nákup v internetovém obchodě cokoliv objednal, už pouze prostřednictvím své návštěvy mobilní aplikace nebo webové stránky poskytuje e-shopu cenné informace o svých preferencích. Tyto informace slouží k zobrazování tzv. personalizované reklamy, k zasílání obchodních sdělení, a to nejen s nabídkou e-shopu, ale dalších subjektů, se kterými e-shop shromážděné osobní údaje sdílí. Pomoc s orientací v této oblasti nabízí Karin Pomaizlová, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Více informací naleznete v zprávě "GDPR a praxe internetových obchodů / třetí osoba".

${expertFirstname} ${expertSurname}

${expertPracticearea}
${expertJobtitle} | ${expertOffice}

{{if expertProfileimage!="99999999"}}
{{/if}}
${expertTelephone}
${expertFax}
{{if expertMobile!=""}}
${expertMobile}
{{/if}}

Next Event

${date}

${name}

${city}