Our website is set to allow the use of cookies for certain functionalities. For more information click here. If you are happy with cookies please click 'Proceed' or simply continue browsing.

Select a localised edition of our website

English
Forward-thinking international law firm

The GDPR and online shopping / voluntary consent

Taylor Wessing is examining GDPR issues through seminars and expert articles. An interesting issue as regards online shops is the consent by shoppers to the processing of their personal data. Primarily, e-shops are processing personal data on the basis of legitimate reasons other than consent. Firstly, it is for the purpose of completing a contract with the shop customer, or for the purpose of fulfilling the legal obligations that apply to the e-shop operator, e.g. the submission of inspection reports, and for the purposes of the legitimate interests of the e-shop, operator, except where the interests and fundamental rights and freedoms of customers take precedence over the legitimate interests of the e-shop operator, for example for the purpose of debt collection. Personal data processing on the basis of customer consent thus is considered beyond the scope of these processing purposes, especially, consent to the processing of personal data for marketing purposes, e.g. granting consent to the provision of personal data to third parties for the purpose of sending unsolicited commercial communications.

For more information please read the press release "The GDPR and online shopping / voluntary consent"

.

GDPR a praxe internetových obchodů / svoboda souhlasu

Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing se věnuje problematice GDPR komplexně prostřednictvím seminářů a odborných článků. Zajímavou problematikou v praxi internetových obchodů je souhlas se zpracováním osobních údajů. Primárně e-shopy zpracovávají osobní údaje svých zákazníků na základě jiných legitimních důvodů než je souhlas. Jednak je to pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník e-shopu, jednak to může být pro účely splnění právní povinnosti, která se na provozovatele e-shopu vztahuje, např. podání kontrolního hlášení, jednak pro účely oprávněných zájmů provozovatele e-shopu s výjimkou případů, kdy zájmy a základní práva a svobody zákazníků mají přednost před oprávněnými zájmy provozovatele e-shopu, např. pro účely vymáhání pohledávek. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu zákazníků tak připadá v úvahu pouze nad rámec těchto účelů zpracování, zejména půjde o souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, např. souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím osobám za účelem zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Více informací naleznete v zprávě "GDPR a praxe internetových obchodů / svoboda souhlasu"

.

${expertFirstname} ${expertSurname}

${expertPracticearea}
${expertJobtitle} | ${expertOffice}

{{if expertProfileimage!="99999999"}}
{{/if}}
${expertTelephone}
${expertFax}
{{if expertMobile!=""}}
${expertMobile}
{{/if}}

Next Event

${date}

${name}

${city}