Our website is set to allow the use of cookies. For more information click here. If you are happy with cookies please click 'Proceed' or simply continue browsing.

Select a localised edition of our website

Taylor Wessing survey about property purchase

Taylor Wessing has carried out research regarding the entire process of purchasing real estate, from selection to payment of the purchase price. Given that nearly 35% of all respondents said they were currently considering a proparty purchase, the results can be interesting not only to the Real Estate sector.

Průzkum Taylor Wessing ukázal, že při nákupu nemovitosti by lidé svěřili peníze do úschovy především notáři a avokátní kanceláři

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal nákupu nemovitosti a jeho celého procesu od výběru až po uhrazení kupní ceny. Ve svém výzkumu se advokátní kancelář snažila zjistit nejen kde hledají oslovení nabídky na odkup, ale i jaké jsou důležité faktory při výběru nemovitosti. Zajímavé bylo i zjištění, komu lidé důvěřují při uhrazení kupní ceny před vkladem do katastru nemovitostí a zda by byli vůbec ochotni uhradit cenu předem. Podstatné bylo i vyjádření, jaké poradenské služby by při jejím nákupu využili. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu respondentů se jich téměř 35 % vyjádřilo, že o nákupu nemovitosti v současné době vážně či možná uvažují, může být zjistění advokátní kanceláře zajímavé nejen pro segment Real Estate.

Read the whole press release in Czech.

${expertFirstname} ${expertSurname}

${expertPracticearea}
${expertJobtitle} | ${expertOffice}

{{if expertProfileimage!="99999999"}}
{{/if}}
${expertTelephone}
${expertFax}
{{if expertMobile!=""}}
${expertMobile}
{{/if}}

Next Event

${date}

${name}

${city}