Our website is set to allow the use of cookies for certain functionalities. For more information click here. If you are happy with cookies please click 'Proceed' or simply continue browsing.

Select a localised edition of our website

English
Forward-thinking international law firm

Property buyers survey results revealed

Taylor Wessing survey shows most important factors for property buyers are the price and having a professional purchase contract

Taylor Wessing recently carried out a survey on the entire process of purchasing a property, from its selection to the payment of the purchase price. In doing the research, the law firm also sought to identify the factors that influence the choice of property. More than 70% of respondents considered price to be absolutely crucial. Furthermore, the results show, that having a professional contract drawn up and the quality of the construction also play a determining role.

Průzkum Taylor Wessing ukázal, že při nákupu nemovitosti je pro potenciální kupující nejdůležitější cena a kvalitně ošetřená kupní smlouva

**Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal nákupu nemovitosti a jeho celého procesu od výběru až po uhrazení kupní ceny. Ve svém šetření se advokátní kancelář snažila zjistit i faktory, které ovlivňují výběr nemovitosti. Více jak 70 % dotazovaných považuje cenu za zcela klíčovou. A téměř 70 % respondentů by bez kvalitně ošetřené kupní smlouvy rozhodně tento krok určitě nepodniklo. Velmi významnou roli hraje také kvalita provedené stavby, kdy se 62 % dotazovaných vyjádřilo, že tento faktor je pro ně v uvedeném žebříčku na třetím místě. “Láska na první pohled” je rozhodující pouze asi ve 25 %.**Read the whole press release in Czech.

${expertFirstname} ${expertSurname}

${expertPracticearea}
${expertJobtitle} | ${expertOffice}

{{if expertProfileimage!="99999999"}}
{{/if}}
${expertTelephone}
${expertFax}
{{if expertMobile!=""}}
${expertMobile}
{{/if}}

Next Event

${date}

${name}

${city}